WORKSHOP I.
„KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉRA“
 
 

TEMATICKÉ OKRUHY:
• Čo je a nie je koučing?
• Základné princípy a postoje v koučovaní.
• Koučing ako nástroj moderného manažéra.
• Koučovacie zručnosti - aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba.
• Koučovací proces / metodológia - GROW, koučovanie zamerané na riešenia.
• Praktické ukážky a interaktívne zapájanie.


 

PODPORA PRI IMPLEMENTÁCII (v cene workshopu):
• Za povinnú súčasť workshopu v ranných alebo poobedňajších hodinách považujeme aj 4 x 2 hod. - Peer (vrstovnícky) koučing a supervíziu s lektorom / profesionálnym koučom v dvojtýždňových intervaloch po workshope.


 

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA:
• Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré môžu pomôcť:
           efektívnejšie motivovať podriadených,
           budovať svoje a ich sebavedomie,
           objavovať ich skrytý potenciál,
           v o vlastnom osobnostnom rozvoji.
• Viac pohody a menej stresu ako výsledok moderného štýlu manažmentu.
• Lepšie vzťahy na pracovisku.
• Rýchlejšie cesty k riešeniam.
• Prekonávanie prekážok a riešenie náročných situácií.
  
Následne dostanete možnosť si objednať aj skupinovú alebo individuálnu podporu certifikovaných koučov:
- formou koučovania a mentoringu pre každého účastníka:
- 4 x 1 hod. - telefonické koučovanie v dvojtýždňových intervaloch
- 4 x 2 hod. - mentoring a peer koučing na pracovisku
- 4 x 2 hod. - supervízia na pracovisku
 
Ceny workshopov a podpory po tréningoch sú v cenníku.
Najbližšie plánované termíny nájdete v podujatiach.
 
Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365