Produkty

Koučovanie, Tréningy koučovacích zručností pre manažérov

    Individuálne koučovanie manažérov, predajcov, podnikateľov, Tímové koučovanie,  Koučovanie interných koučov,  Koučovacie zručnosti pre manažérov, Koučovanie ako štýl manažmentu, Koučing a jeho využitie v praxi,  Poradenstvo - „Úspešné zavedenie koučovania do...

Diagnostika vzdelávacích potrieb, Assessment a Development Centre

  3D Diagnostika: Diagnostika vzdelávacích potrieb jednotlivcov a skupín prostredníctvom slovných asociácií a farebnej typológie. Výstupom je génový potenciál jednotlivca, ako aj jeho momentálny stav.    INDIVIDUÁLNY PROFIL POSKYTUJE VEĽMI DOBRÉ USMERNENIE PRI HĽADANÍ ZAMESTNANCOV,...

Vzdelávacie projekty

  Tréningy mäkkých zručností, Koučovacie zručnosti pre manažérov  Team building   To, čo považujeme za bonitu v prípade nami realizovaných tréningov, je náš vklad koučov a to, že nielen vám pripravíme projekty „šité na mieru“, ale transformujeme do nich prvky koučingu. Tieto motivujú...

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365