Mgr. Peter Seemann, PhD., ACC

Mgr. Peter Seemann, PhD., ACC

Oblasť činností:

  • Coach - pre rozvoj osobnostných zručností, riešenie pracovných / firemných problémov
  • Tréner- vedenie tréningov komunikačných a manažérskych zručností, vedenie zážitkových workshopov
  • Vysokoškolský pedagóg : vzdelávanie v oblasti manažérskej psychológie
  • Psychoterapeut pre riešenie osobných problémov, rozvoj životných zručností

 

Vzdelávanie a príprava:
2009 Doktor filozofie (PhD.)
Názov a typ organizácie: Žilinská univerzita v Žiline ,
Dizertácia: Strategické myslenie ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach dopravy

2008 Kouč – kompletné vzdelanie v koučingu
Názov a typ organizácie: Koučing Centrum, Praha, ICF akreditácia

2007 Psychoterapeut – kompletné vzdelanie v Systemickej psychoterapii
Názov a typ organizácie: Inštitút systemického zážitku, Košice, akreditácia Európska asociácia psychoterapeutov

2002 Magister psychológie, Pedagogická spôsobilosť
Názov a typ organizácie: Univerzita Komenského, Bratislava

Osobná spôsobilosť

Anglický jazyk - skúsený používateľ, štátna skúška 2003
Nemecký jazyk - používateľ základného jazyka

Sociálne zručnosti - rešpektujúci individuálny prístup k vedeniu ľudí a tímov získaný z praxe kouča, psychoterapeuta.
Komunikačné zručnosti získané prácou v pedagogickom procese.
Prezentačné zručnosti získané prednášaním a prácou na projektoch.
Schopnosť pracovať v mnohonárodnostnom prostredí získaná realizáciou medzinárodných projektov a učením sa v anglickom jazyku.
Technické zručnosti - vedenie rozhovoru, kladenie otázok, vedenie k rozvoju vlastného potenciálu, odhad ľudí na základe skúseností z výberov pracovníkov a z psychologickej praxe.

Spolupracujúce firmy, referencie:

• TIREX s. r. o. Bratislava
• Delta s. r. o., Dubnica nad Váhom
• AZ flex s. r. o., Žilina
• Hornex s. r. o., Bratislava
• Hermess s. r. o. Žiar nad Hronom
• Proma, s. r. o., Žilina
• Metro Cash & Carry s. r. o., Žilina
• Letisko Bratislava, Letisko Košice
• Dopravný podnik mesta Púchov, Ilava
• DKC, s. r. o. Zvolen
• Pečivárne Liptovský Hrádok s. r. o.
• Hagard Hal, s. r. o. Bratislava
• Cementáreň Lietavská Lúčka, s. r. o.

 

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365