Diagnostika vzdelávacích potrieb, Assessment a Development Centre

 

3D Diagnostika:

Diagnostika vzdelávacích potrieb jednotlivcov a skupín prostredníctvom slovných asociácií a farebnej typológie. Výstupom je génový potenciál jednotlivca, ako aj jeho momentálny stav. 

 

INDIVIDUÁLNY PROFIL POSKYTUJE VEĽMI DOBRÉ USMERNENIE PRI HĽADANÍ ZAMESTNANCOV, PARTNEROV NA AKÚKOĽVEK PRACOVNÚ POZÍCIU.

 

Nasnímanie osoby trvá približne 30 minút a je možné ho zahrnúť priamo do prijímacieho pohovoru – stačí iba počítač pripojený k internetu. Výborným nástrojom môže byť tímová diagnostika pre náročnejšie projekty – všade tam, kde je vyžadovaná skutočná kooperácia a zladenie.

 

 

ASSESSMENT CENTRUM so zámerom / cieľom:

  • Výber kandidáta na obsadenie konkrétnej pozície.
  • Zistiť charakteristiku (predpoklady) zamestnanca pre inú potrebu zamestnávateľa / spoločnosti.

 

DEVELOPMENT CENTRUM so zámerom / cieľom:

Identifikáciu ďalšieho rozvoja a tréningovej potreby účastníka (účastníkov). Posúdenie jeho silných i slabých stránok vo vzťahu ku kompetenciám pozície, ktorú vykonáva.

Assessment i development centrum zahŕňa v sebe pozorovanie a hodnotenie jedného, dvoch alebo viac účastníkov súčasne počas jedného, dvoch i viacerých dní. Využívame rôzne pozorovacie a hodnotiace techniky, ktoré vykonávame niekoľkými pozorovateľmi. Proces prebieha v štruktúre:

  • Prípravné obdobie:.

Príprava pozorovateľov, prípadne hodnotiteľov z interných zdrojov objednávateľa. Príprava metód a techník s cieľom: ČO CHCEM VEDIEŤ? Potreby, metódy a podmienky procesu.

  • Realizačné obdobie:

Vlastný proces v dohodnutej štruktúre a obsahu s cieľom: PREČO TO CHCEM VEDIEŤ?

  • Záverečné spracovanie:

Spracovanie a vyhodnotenie celého procesu s cieľom: AKO TO BUDEM MERAŤ?

Implementáciu nového správania sa účastníka AC/DC do každodennej práce zabezpečíme externým koučom. Adaptačný proces prebieha efektívne s dlhodobým efektom. Účastník je koučovaný, i sám sa učí koučovať.

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365