O NÁS

Našou víziou je mať spokojných klientov, ktorí nás vyhľadávajú preto, lebo im pomáhame rásť, nachádzať nové možnosti, zvyšovať výkony, šetriť pritom ich vlastnú energiu a zároveň byť motivovanými a spokojnými.

Usilujeme sa o neustále zvyšovanie kvality koučovania, o dodržovanie etických

a profesionálnych štandardov a rešpektovanie základných ľudských hodnôt.

 

Náš tím

  

Tu nájdete náš leták na vytlačenie

 

ČO PRINÁŠA KOUČOVANIE:

 

Pre človeka: 

 • cieľavedomosť, istotu, odvahu, 
 • samostatnosť a zvýšenú zodpovednosť,
 • splnenie cieľov a výziev doteraz nedosiahnuteľných,
 • zvýšenú výkonnosť,
 • uvoľňovanie potenciálu a zrýchlenie kariérneho rastu,
 • radosť z práce a motiváciu.
 • Tréning s následným koučovaním zvýši efektívnosť z 20 % na 80 %.

 

Pre tím:

 • Spoločné ciele a smer,
 • spoločné a jasné akcie,
 • stmelenie tímu,
 • zlepšenie komunikácie,
 • zvýšenie výkonnosti tímu.

 

Pre firmu s koučovacou kultúrou:

 • Otvorenosť, motivovaní ľudia a tím, zlepšená komunikácia,
 • súdržnosť, lojalita zamestnancov stúpa, výkonnosť firmy stúpa, 
 • menej stresu a zvýšená efektivita práce, integrácia na pracovisku,
 • lepšia konkurencieschopnosť a zisk / obrat, prosperita,
 • prestíž - firma, ktorú si ľudia vyberajú - pre ktorú chcú ľudia pracovať.

 

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Sú manažéri všetkých stupňov riadenia, majitelia firiem či manažéri ľudských zdrojov, ktorí chcú:

 • zvýšiť pracovnú výkonnosť
 • dosiahnuť lepšie výsledky, pohodu v práci, menej stresu, viac strategického myslenia a menej krízového manažmentu
 • vychovávať nový typ manažérov s novým typom riadenia a vedenia ľudí s vyššou mierou samostatnosti a zodpovednosti
 • dosiahnuť zmenu postoja a myslenia ľudí
 • naštartovať proces zmeny a optimalizácie
 • prekonať svoje limity, obmedzenia a dopracovať sa k prekvapivým výsledkom
 • vyššiu odhodlanosť, sebauvedomenie a silnejšie sebavedomie

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365