ZAKO 70 HOD. KURZ: „KOUČOVANIE NA PRACOVISKU.“ V ŽILINE - TERMÍNY JESEŇ 2018

22.05.2018 23:04

ZAKO 70 hod. kurz: „KOUČOVANIE NA PRACOVISKU.“

- ucelený kurz koučovania v pracovnom prostredí

Miesto konania

Chateau Gbeľany - v súlade s prírodou

Zrekonštruovaný barokový kaštieľ uprostred nádherného anglického parku            

Vhodný pre:

HR manažérov, výkonných manažérov, majiteľov firiem a interných koučov

Kurz je vysoko interaktívny a zážitkový a výnimočný v pomere jeden lektor na 3-4 účastníkov. Pozostáva z troch dvojdenných modulov, s intenzívnou podporou medzi modulmi formou peer koučingov, skupinovej supervízie, akčného učenia a individuálneho mentoringu.

Lektori:

Zlatica M. Stubbs, BA, PCC

PhDr. Mgr. Jarmila Záborská Kurhajcová, PCC

Mgr. Peter Seemann, PhD, ACC

 

Termíny:

Jesenná séria 2018:

1. Modul 27. a 28. septembra 2018    - Chateau Gbeľany

2. Modul 25. a 26. októbra 2018   - Chateau Gbeľany

3. Modul 29. a 30. novembra 2018 - Chateau Gbeľany

 

1. Modul (2 dni - 18 hodín):

Hlavné témy:

Cieľ:     Uchopiť princíp a filozofiu koučingu a koučovania.

·         ICF a SAKO a realizácia koučingu na území SR.

·         Koučing a koučovanie ako osobný rozvoj človeka(čo to prinesie mne, čo firme a čo môjmu tímu).

·         Základné zručnosti podľa ICF  1-11 (budovanie základov, budovanie dôvery, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok, budovanie uvedomenia, podpora učenia a výsledkov).

·         Základné koučovacie procesy GROW a Solution Focus - koučovanie zamerané na riešenie.

·         Aplikácia zručností a procesov cez autentické témy účastníkov, cvičenia v trojiciach pod dozorom lektorov –jeden lektor na 3-4 účastníkov.

 

Medzi  1. a 2. Modulom (6 hodín):

·         Konkrétne akčné kroky na pracovisku medzi jednotlivými modulmi.

·         Účastník sa zúčastňuje:

·         a) peer koučingu medzi účastníkmi - vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov - 2 hodiny

·         b) skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom - 2 hodiny

·         c) individuálneho mentoringu - 2 hodiny

2. Modul (20 hodín):

Akčné učenie - večer (2 hod.):

Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, kolegiálne koučovanie kolegov / účastníkov kurzu a SV profesionálnych koučov.

Hlavné témy modulu (2 x 8 hodín + 2 hod.):

Cieľ: Naučiť sa používať vybrané techniky procesu koučovania v praxi na pracovisku.

·         Aplikácia koučovania v živých rozhovoroch - Rozvoj koučovacích kompetencií, etika, hodnoty, prítomnosť, počúvanie na 3. úrovni, tóny a hlasy a nové koučovacie nástroje.

·         Tímový koučing (AI, Walt Disney), kolegiálne koučovanie, direktívny alias nedirektívny štýl.

Medzi 2. a 3. Modulom (6 hodín):

·         Konkrétne akčné kroky na pracovisku medzi jednotlivými modulmi.

·         Účastník sa zúčastní:

·         a) peer koučingu medzi účastníkmi - vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov - 2 hodiny

 alebo

·         b) skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom - 2 hodiny.

·         c) individuálneho mentoringu - 2 hodiny

3. Modul (20 hodín):

Akčné učenie - večer (2 hod.):

Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, kolegiálne koučovanie kolegov / účastníkov kurzu a SV profesionálnych koučov.

Hlavné témy (2 x 8 hodín + 2 hod.):

Cieľ:     Upevniť svoj vlastný koučovací prístup a naučiť sa ako budovať koučovaciu kultúru.

·         Rekapitulácia základných zručností podľa ICF  1-11.

·         Zavádzanie koučovacej kultúry, kde začať, budovanie koučovacieho štýlu manažmentu.

·         Konkrétne akčné kroky na pracovisku.

·         Záverečná skúška (živé koučovacie rozhovory).

Cena celého kurzu: 1790 Eur bez DPH za 70 hodín vrátane občerstvenia, obedov a večere. Ubytovanie si platí účastník sám. Absolventom ZAKO workshopov odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky z Workshopov I. - III

 

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365