Workshop II.

28.11.2011 10:07

Workshop II. ,,Koučovacie zručnosti pre manažérov“


Workshop II. sa uskutoční dňa 13.1.2012 od 8:00 do 17:00 v Žiline - hotel Holiday Inn 


Je vhodný predovšetkým pre riadiacich pracovníkov, HR špecialistov, ale aj pre iných ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať sa. Spoznáte efektívny princíp koučovania ako inovatívnej metódy práce s podriadenými, zákazníkmi, či sebou samým.


 

TÉMATICKÉ OKRUHY:

  • Rozvoj koučovacích zručností:
  • Koučovanie naživo, efektívne ciele, silné otázky, škálovanie a hľadanie zdrojov
  • Aplikácia koučovania v biznise:
  • Výber relevantných procesov s konkrétnymi aplikáciami v praxi, ťažké rozhovory, koučovanie v trojiciach na vlastné témy.


CENA (bez DPH):


10 % zľava pri zaplatení do piatku týždňa pred akciou!

I Workshop I. - 1 dňový interaktívny workshop koučovacích zručností pre manažérov    250 Eur/osobu
   Worskhop II. - 1 dňová nadstavba                                                                        250 Eur/osobu
   Workshop III. - 1 dňová nadstavba                                                                       250 Eur/osobu

II - 4x2 hod - Peer (vrstovnícky) koučing s koučom v 2 týždňových intervaloch 25 Eur/osobu/deň
III - 4x1 hod - telefonické koučovanie v 2 týždňových intervaloch 100 Eur/hod
IV - 2x1/2 dňa - mentoring a supervízia na pracovisku 300 Eur/1/2 dňa

Pri objednávke celého alebo častí balíka a platby dopredu:
I - II 300 Eur
I - III 650 Eur
I - IV 1200 Eur

V prípade že si celý balík objedná tím z jednej organizácie, sú možné ďalšie zvýhodnenia!

Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo prostredníctvom emailu na info@kouci.sk


Tím profesionálnych koučov ZAKO

Zlatica M. Stubbs, BA, ACC

PhDr. Mgr. Jarmila Kurhajcová

PhDr. Denisa Kmecová, PCC

Mgr. Peter Seemann, PhD.


v zastúpení ZAKO
Ing. Miroslava Solčianska
Tel.: +421 904 670 446

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365