Workshop I. ,,Koučovacie zručnosti pre manažérov"

12.03.2012 12:00

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop ,,Koučovacie zručnosti pre manažérov“.

Je vhodný predovšetkým pre riadiacich pracovníkov, HR špecialistov, ale aj pre iných ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať sa. Spoznáte efektívny princíp koučovania ako inovatívnej metódy práce s podriadenými, zákazníkmi, či sebou samým.

 

Workshop I. ,,Koučovacie zručnosti pre manažérov“

sa uskutoční dňa 23.3.2012 od 8:00 do 16:00 v Žiline – v priestoroch SOPK /Hálkova 31/

 

TÉMATICKÉ OKRUHY:

 • Čo je a nie je koučing
 • Základné princípy a postoje v koučovaní
 • Koučing ako nástroj moderného manažéra
 • Koučovacie zručnosti - aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba
 • Koučovací proces/metodológia - GROW, koučovanie zamerané na riešenia
 • Praktické ukážky a interaktívne zapájanie

 

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA:

 • Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré im môžu pomôcť,
 •     efektívnejšie motivovať podriadených,
 •     budovať svoje a ich sebavedomie,
 •     objavovať ich skrytý potenciál,
 •     v ich osobnostnom rozvoji.
 • Viac pohody a menej stresu ako výsledok moderného štýlu manažmentu
 • Lepšie vzťahy na pracovisku
 • Rýchlejšie cesty k riešeniam
 • Prekonávanie prekážok a riešenie náročných situácií

   

 Následne dostanete možnosť pre skupinovú aj individuálnu podporu certifikovaných koučov:

- formou koučovania a mentoringu pre každého účastníka:

 

- 4x2 hod - Peer (vrstovnícky) koučing s koučom v 2 týždňových intervaloch 25 Eur/osobu/deň

- 4x1 hod - telefonické koučovanie v 2 týždňových intervaloch 100 Eur/hod

- 2x1/2 dňa - mentoring a supervízia na pracovisku 300 Eur/1/2 dňa

 

CENNÍK (bez DPH)

 

A)     Workshop I. - 1 dňový interaktívny workshop koučovacích zručností pre manažérov   250 Eur/osobu

Worskhop II. - 1 dňová nadstavba   250 Eur/osobu

Workshop III. - 1 dňová nadstavba - tímový koučing   250 Eur/osobu

B)      4x2 hod - Peer (vrstovnícky) koučing s koučom v 1-2 týždňových intervaloch 25 Eur/osobu/deň

C)      4x1 hod - telefonické koučovanie v 2 týždňových intervaloch 100 Eur/hod

D)     2x1/2 dňa - mentoring a supervízia na pracovisku 300 Eur/1/2 dňa

 

Pri objednávke balíka a platby dopredu:

A (jeden z Workshopov) + B = 300 Eur ... Zvýhodnený balíček + možnosť 10 % zľavy pri úhrade do piatku pred akciou

A (jeden z Workshopov) + B + C = 650 Eur

A (jeden z Workshopov) + B + C + D = 1200 Eur

Cena workshopov I., II. a III. spolu je 650 EUR

Cena workshopov I., II. a III. spolu  s 4x2 hod. peer koučovanímje 700 EUR

 

V prípade že si celý balík objedná tím z jednej organizácie, sú možné ďalšie zvýhodnenia!

 

Sme platcami DPH.

Platby na základe faktúr s 20% DPH.

 

Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo prostredníctvom emailu na info@kouci.sk

 

Tím profesionálnych koučov ZAKO

 

Zlatica M. Stubbs, BA, ACC

PhDr. Mgr. Jarmila Kurhajcová

PhDr. Denisa Kmecová, PCC

Mgr. Peter Seemann, PhD.

 

 

v zastúpení ZAKO

Ing. Miroslava Solčianska

Tel.: +421 904 670 446

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365