Workshop I.

22.11.2011 08:00

Workshop I. ,,Koučovacie zručnosti pre manažérov“


Workshop I. sa uskutoční dňa 25.11.2011 od 8:00 do 17:00 v Žiline - Villa Nečas (pri celulózke) 


Je vhodný predovšetkým pre riadiacich pracovníkov, HR špecialistov, ale aj pre iných ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať sa. Spoznáte efektívny princíp koučovania ako inovatívnej metódy práce s podriadenými, zákazníkmi, či sebou samým.


TÉMATICKÉ OKRUHY:

  • Čo je a nie je koučing
  • Základné princípy a postoje v koučovaní
  • Koučing ako nástroj moderného manažéra
  • Koučovacie zručnosti - aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba
  • Koučovací proces/metodológia - GROW, koučovanie zamerané na riešenia
  • Praktické ukážky a interaktívne zapájanie

 

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA:

  • Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré im pomôžu ich podriadených viac motivovať, pomáhať im budovať sebavedomie, objavovať ich skrytý potenciál, pomáhať im v ich osobnostnom rozvoji
  • Viac pohody a menej stresu ako výsledok moderného štýlu manažmentu
  • Lepšie vzťahy na pracovisku
  • Rýchlejšie cesty k riešeniam

 

CENA (bez DPH):

10 % zľava pri zaplatení do piatku týždňa pred akciou!

I Workshop I. - 1 dňový interaktívny workshop koučovacích zručností pre manažérov    250 Eur/osobu
    Worskhop II. - 1 dňová nadstavba                                                                        250 Eur/osobu
    Workshop III. - 1 dňová nadstavba                                                                       250 Eur/osobu

II - 4x2 hod - Peer (vrstovnícky) koučing s koučom v 2 týždňových intervaloch 25 Eur/osobu/deň
III - 4x1 hod - telefonické koučovanie v 2 týždňových intervaloch 100 Eur/hod
IV - 2x1/2 dňa - mentoring a supervízia na pracovisku 300 Eur/1/2 dňa

Pri objednávke celého alebo častí balíka a platby dopredu:
I - II 300 Eur
I - III 650 Eur
I - IV 1200 Eur

V prípade že si celý balik objedná tím z jednej organizácie, sú možné ďaľšie zvýhodnenia!

Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo prostredníctvom emailu na info@kouci.sk


Tím profesionálnych koučov ZAKO

Zlatica M. Stubbs, BA, ACC

PhDr. Mgr. Jarmila Kurhajcová

PhDr. Denisa Kmecová, PCC

Mgr. Peter Seemann, PhD.


v zastúpení ZAKO
Ing. Miroslava Solčianska
Tel.: +421 904 670 446

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365