Prihláste sa na sériu workshopov „KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉROV“ I. II. A III. v lete a na jeseň 2016

08.06.2016 08:00

 

Ďalšia séria workshopov - pre veľký záujem naplánovaná už na nasledujúce termíny: 

Leto:     Workshop I. 8. jún 2016, Workshop II. 15. jún 2016 a Workshop III. 19. jún 2016

Jeseň:   Workshop I. 9. september, 14. október a 28. október 2016

             Workshop II. 30. september a 11. október 2016

             Workshop III. 25. november 2016


Sú vhodné predovšetkým pre riadiacich pracovníkov, HR špecialistov, ale aj pre iných ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať sa. Spoznáte efektívny princíp koučovania ako inovatívnej metódy práce s podriadenými, zákazníkmi, či sebou samým.


Workshop I. Koučovacie zručnosti pre manažérov“
sa uskutoční dňa 8. 6. 2016, 9. 9. 2016, 14. 10. 2016 a 28. 10. 2016 od 8:00 do 17:00 hod. v Žiline

v priestoroch budovy Poradca Podnikateľa, spol. s r. o., na ul. Martina Rázusa  23A, 010 01 Žilina, na 7. poschodí

TEMATICKÉ OKRUHY:
Čo je a nie je koučing?
Základné princípy a postoje v koučovaní.
Koučing ako nástroj moderného manažéra.
Koučovacie zručnosti - aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba.
Koučovací proces / metodológia - GROW, koučovanie zamerané na riešenia.
Praktické ukážky a interaktívne zapájanie.

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA:
Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré môžu pomôcť:
-          efektívnejšie motivovať podriadených,
-          budovať svoje a ich sebavedomie,
-          objavovať ich skrytý potenciál,
-          vo vlastnom osobnostnom rozvoji.
Viac pohody a menej stresu, ako výsledok moderného štýlu manažmentu.
Lepšie vzťahy na pracovisku.
Rýchlejšie cesty k riešeniam.
Prekonávanie prekážok a riešenie náročných situácií.


Workshop II. Koučovacie zručnosti pre manažérov II.“

sa uskutoční dňa 15. 6. 2016, 30. 9. 2016 a 11. 10. 2016 od 8:00 do 17:00 hod. v Žiline

v priestoroch budovy Poradca Podnikateľa, spol. s r. o., na ul. Martina Rázusa  23A, 010 01 Žilina, na 7. poschodí


TEMATICKÉ OKRUHY:
Rozvoj koučovacích zručností - nadstavba na workshop I.:
Koučovanie naživo, efektívne ciele, silné otázky, škálovanie a hľadanie zdrojov.
Aplikácia koučovania v biznise:
Výber relevantných procesov s konkrétnymi aplikáciami v praxi, ťažké rozhovory, koučovanie v trojiciach na vlastné témy.

 

Workshop III. Tímový koučing

sa uskutoční dňa 19. 6. 2016 a 25.11.2016 od 08.00 do 17.00 hod. v Žiline

v priestoroch budovy Poradca Podnikateľa, spol. s r. o., na ul. Martina Rázusa  23A, 010 01 Žilina, na 7. poschodí

Predstavuje nadstavbu na workshopy I. a II.

 

TEMATICKÉ OKRUHY:

Rozvoj koučovacích zručností v tímových situáciách.

Aplikácia koučovacích zručností manažérov pri riadení tímu.


Tím profesionálnych koučov ZAKO


Prihlásiť sa môžete telefonicky na 0905 985 365 alebo prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk


 

 

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365