Prihláste sa na jarnú sériu workshopov "Koučovacie zručnosti pre manažérov I., II. a III."

02.04.2018 21:45

Workshop I. 5. april 2018
Workshop II. 20.. april  2018
Workshop III. 24.. april 2018

Sú vhodné predovšetkým pre riadiacich pracovníkov, interných koučov, HR špecialistov, ale aj pre iných ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať sa. Spoznáte efektívny princíp koučovania ako inovatívnej metódy práce s podriadenými, zákazníkmi, či sebou samým.
Upozornenie:
Workshopy I., II. a III. na seba naväzujú

Workshop I. „Koučovacie zručnosti pre manažérov“
sa uskutoční dňa 5.4. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. v Žiline


TEMATICKÉ OKRUHY:
Čo je a nie je koučing?
Základné princípy a postoje v koučovaní.
Koučing ako nástroj moderného manažéra.
Koučovacie zručnosti - aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba.
Koučovací proces / metodológia - GROW, koučovanie zamerané na riešenia.
Praktické ukážky a interaktívne zapájanie.

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA:
Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré môžu pomôcť:
-          efektívnejšie motivovať podriadených,
-          budovať svoje a ich sebavedomie,
-          objavovať ich skrytý potenciál,
-          vo vlastnom osobnostnom rozvoji.
Viac pohody a menej stresu, ako výsledok moderného štýlu manažmentu.
Lepšie vzťahy na pracovisku.
Rýchlejšie cesty k riešeniam.
Prekonávanie prekážok a riešenie náročných situácií.

Workshop II. „Koučovacie zručnosti pre manažérov II.“
sa uskutoční dňa 20.
4..2018 od 8:00 do 17:00 hod. v Žiline


Predstavuje nadstavbu na workshop I.

TEMATICKÉ OKRUHY:
Rozvoj koučovacích zručností - nadstavba na workshop I.:
Koučovanie naživo, efektívne ciele, silné otázky, škálovanie a hľadanie zdrojov.
Aplikácia koučovania v biznise:
Výber relevantných procesov s konkrétnymi aplikáciami v praxi, ťažké rozhovory, koučovanie v trojiciach na vlastné témy.

Workshop III. „Tímový koučing“
sa uskutoční dňa 24.4. 2018  od 08.00 do 17.00 hod. v Žiline


Predstavuje nadstavbu na workshopy I. a II.

TEMATICKÉ OKRUHY:
Rozvoj koučovacích zručností v tímových situáciách.
Aplikácia koučovacích zručností manažérov pri riadení tímu.

Tím profesionálnych koučov ZAKO

Prihlásiť sa môžete telefonicky na 0905 985 365 alebo prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk

 

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365