„Združenie zahajuje svoju činnosť v poslednom štvrťroku v roku 2010.

13.08.2010 00:00
Okrem certifikovaných vzdelávacích programov Vám pripravíme aj také, ktoré Vám budú „šité” na mieru. Zohľadnia Vaše požiadavky, Vami požadovaný cieľ či potrebu zvýšenia výkonu zamestnanca, tímu a ich individuálneho rozvoja.

Obsah, termín i cena realizácie po individuálnej dohode. V prípade dohodnutej realizácie naprojektovaného programu je vytvorenie projektu bez úhrady.


Tešíme sa na Vašu spoluprácu v nižšie uvedených programoch aktivít, ktoré sú Vám k dispozícii:

 

1/ „Odborné semináre o koučingu” .........1 deň 
2/ „Ako viesť hodnotiaci pohovor motivačne s cieľom zvýšenia výkonu zamestnanca”.....2 dni 
3/ „Koučing a jeho využitie v praxi” .......2 dni 

4/ „Príprava programov „šitých” na mieru podľa potrieb žiadateľa
 

1/ Odborné semináre o koučingu

Obsah:

• Pojem „KOUČ” a „KOUČING”
• Kde a kedy je možné ho použiť.
• Samostatnosť a zodpovednosť ako výsledok koučovania.

Čo účastník získa:

• Pochopí rozdiel konania u PORADCU-MENTORA-KOUČA-MANAŽÉRA.
• Bude poznať, kedy a v akých situáciach môže nástroje koučingu použiť u seba, vo svojej firme, vo vzťahu k podriadeným.
• Posilní svoje vedomie o tom, že viesť zamestnancov k samostatnostu a zodpovednosti je silným motivačným faktorom, ktorý vedie k zvýšeniu výkonu i výkonnosti.

 

2/ Ako viesť hodnotiaci pohovor motivačne s cieľom zvýšenia výkonu zamestnanca.

Obsah:

• Hodnotiaci pohovor ako jeden zo základných nástrojov manažéra.
• Ako viesť hodnotiaci pohovor manažérsky, súčasne motivačne.

Čo účastník získa:

• Naučí sa viesť hodnotiaci pohovor štruktúrovane a motivačne.
• Osvoji si zručnosť vedenia ľudí k zvýšeniu ich samostatnosti a zodpovednosti.

 

3/ Koučing a jeho využitie v praxi.

Obsah:

• Situácie a procesy na pracovisku, kedy je koučing účinným a efektívnym nástrojom.
• Koučing ako nástroj, ktorý mení nežiadúce postoje či návyky.

Čo účastník získa:

• Rozšíri svoje sebapoznanie a sebavedomie v rozhodovacom procese.
• Osvoji si zručnosť efektívneho riešenia konfliktov.


 

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365