JESENNÁ PONUKA - ! ZMENA dátumu ! Workshop I sa presúva zo 14. novembra na 21. novembra!!!

23.10.2014 08:17

,,KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉROV“ WORKSHOPY I., II. a III.

 

Workshop I. 21.11.2014 


Sú vhodné predovšetkým pre riadiacich pracovníkov, HR špecialistov, ale aj pre iných ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať sa. Spoznáte efektívny princíp koučovania ako inovatívnej metódy práce s podriadenými, zákazníkmi, či sebou samým.


Workshop I. ,,Koučovacie zručnosti pre manažérov“
sa uskutoční dňa 21.11.2014 od 8:00 do 17:00 v Žiline

na 7. poschodí v priestoroch budovy Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. na ul. Martina Rázusa  23A, 010 01 Žilina


TÉMATICKÉ OKRUHY:
Čo je a nie je koučing
Základné princípy a postoje v koučovaní
Koučing ako nástroj moderného manažéra
Koučovacie zručnosti - aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba
Koučovací proces/metodológia - GROW, koučovanie zamerané na riešenia
Praktické ukážky a interaktívne zapájanie

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA:
Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré im môžu pomôcť,
-          efektívnejšie motivovať podriadených,
-          budovať svoje a ich sebavedomie,
-          objavovať ich skrytý potenciál,
-          v ich osobnostnom rozvoji.
Viac pohody a menej stresu ako výsledok moderného štýlu manažmentu
Lepšie vzťahy na pracovisku
Rýchlejšie cesty k riešeniam
Prekonávanie prekážok a riešenie náročných situácií


Workshop II. "Koučovacie zručnosti pre manažérov II."

sa uskutoční dňa 5.12.2014 od 8:00 do 17:00 v Žiline

na 7. poschodí v priestoroch budovy Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. na ul. Martina Rázusa  23A, 010 01 Žilina


TÉMATICKÉ OKRUHY:
Rozvoj koučovacích zručností - nadstavba na workshop I:
Koučovanie naživo, efektívne ciele, silné otázky, škálovanie a hľadanie zdrojov
Aplikácia koučovania v biznise:
Výber relevantných procesov s konkrétnymi aplikáciami v praxi, ťažké rozhovory, koučovanie v trojiciach na vlastné témy.

 

Workshop III. "Tímový koučing"

sa uskutoční v marci. 2015 od 08.00 do 17.00 v Žiline

na 7. poschodí v priestoroch budovy Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. na ul. Martina Rázusa  23A, 010 01 Žilina

Predstavuje nadstavbu na workshopy I. a II.

 

TÉMATICKÉ OKRUHY:

Rozvoj koučovacích zručností v tímových situáciach

Aplikácia koučovacích zručností manažérov pri riadení tímu


Tím profesionálnych koučov ZAKO


Prihlásiť sa môžete telefonicky na 0905 985 365 alebo prostredníctvom emailu na info@kouci.sk

 

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365