KOUČING A JEHO VYUŽITIE V PRAXI

Požiadavky niektorých záujemcov o koučovanie vyústili do myšlienky zrealizovať workshop na tému „Koučing a jeho využitie v praxi“ priamo v  priestoroch firmy záujemcu. Zvážili sme túto požiadavku a rozhodli sa ju ponúknuť bezplatne všetkým účastníkom ako demonštračnú aktivitu.

 

Podmienky pre jej realizáciu sú:

 • Vytvoriť priestor a čas po dobu 3 hodín.  
 • Počet účastníkov za spoločnosť nerozhoduje (zvyčajne do 10).
 • Obsah je daný, ale je aj možnosť dohodnúť sa menších úpravách.
 • Vybrať si termín, ktorý vám vyhovuje.

 

Obsah workshopu:

 • Krátke predstavenie koučov.
 • Čo je a čo nie je koučing?
 • Čo koučovanie prináša - pre človeka, pre tím, pre firmu?
 • Ako pracuje kouč manažér?
 • Ukážka koučovacích zručností.
 • Formy koučovania.
 • Ukážka koučovacieho rozhovoru.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk

 

Kontakt

ZAKO - žilinskí kouči

Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

00421 905 985 365